სტატისტიკა

საერთო
თამაშშია 0
ექაუნტები 103
პერსონაჟები 93
კლანები 7
კაცი 50
ქალი 43
რასები
ადამიანები
30%
ელფები
6%
ბნელი ელფები
23%
ორკები
13%
ჯუჯები
5%
კამაელები
6%
არტეია
16%
რეიტები
Exp 1
Sp 1
Adena 1
Items 1
Spoil 1
Quest drop 1
Quest reward 1
Reid boss 1
Epic Reid boss 1