ტესტ სერვერის განახლება

   ამ ხნის განმავლობაში ჩატარებული იქნა უამრავი სამუშაო სრევრის გაუმჯობესების და მოდერნიზაციის კუთხით, გასული 3 თვის მანძილზე 90% გადაიწერა ბირთვის ძირეული მექანიზმები, 48% შემცირდეა მონაცემთა ბაზაზე მოთხოვნების დატვირთვა, ასვე თამაშში გელით უამრავი სიახლე, დამატებულია და რეალიზებულია ძალიან ბევრი ქვესტი, ნივთი და სკილი.

 განახლებულია თამაშის კლიენტი, ქრონიკის შესაბამისი ოფიციალური კლიენტის ბოლო ვერსიამდე, მიმდინარეობს მუშაობა "ჰელიოსის" კლიენტთან თავსებადობაზე, ხვალ 03/07/2016 ჩატარდება სერვერის პროფილაქტიკური სამუშაოები და მოხდება მისი ახალ მონაცემთა ბაზაზე გადაყვანა, რის გამოც მოგიწევთ ხელახალი თამაშის სარეგისტრაციო ჩანაწერის შექმნა. სერვერი სატესტო რეჟიმში გაეშვება იმავე დღეს, სამუშაოების დათავრების შემდეგ

 

Hi5.ge ადმინისრტაცია გისურვებთ სასიამოვნო გართობას